De beste zorg nu bij u in de buurt
Monseigneur C. Veermanlaan 10, 1131 KH Volendam | Tel: 06 333 63 93 5

Meer inzicht in prognose en behandeling nekpijn en aspecifieke lage rugpijn

Dinsdag 19 december promoveerde fysiotherapeut/onderzoeker Jasper Bier met zijn proefschrift ‘Treating spinal pain’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Promotieonderzoek
Belangrijk onderdeel van zijn promotieonderzoek was de ontwikkeling van de vorig jaar gepubliceerde KNGF richtlijn Nekpijn, op basis van een systematische review naar de effectiviteit van fysiotherapeutische interventies bij patiënten met nekpijn.

Daarnaast heeft hij de Engelse Keele Start Back Screening Tool (SBT), waarmee het risicoprofiel voor chroniciteit bij aspecifieke lage rugpijn wordt bepaald, vertaald naar het Nederlands. De SBT is valide en betrouwbaar gebleken in de Nederlandse eerstelijnszorg. Ook heeft hij deze screeningstool aangepast voor nekpijn. Uit het onderzoek bleek dat ook deze bruikbaar en betrouwbaar is, maar dat de validiteit minder is.

Verder bleek uit een studie dat de Nederlandse eerstelijnszorg (huisartsen en fysiotherapeuten) niet overeenkomt met het gestratificeerde beleid volgens de SBT. Patiënten met een laag-risico op chroniciteit worden vaak overbehandeld en patiënten met een hoog-risico worden vaak onderbehandeld.

Bron: https://www.kngf.nl/actueel/nieuws/2017/december/meer-inzicht-in-prognose.html